U bent hier

Bornem – Inventarisatie en verhuizing van de abdijbibliotheek – Sint-Bernardusabdij

Thema:
registratie en documentatie
Aard collectie:
Boeken: oude drukken (15de-19de-eeuw) en recente drukken (20ste eeuw)
Doel:

Inventariseren en preserveren van de boekencollectie met het oog op een tijdelijke maar ook langdurige opslag.

Context:

De actie paste binnen de herbestemming van de abdij en vond plaats met het oog op de evacuatie naar aanleiding van de geplande restauratie en herinrichting van het gebouw.

Budget:
30.000 euro
Timing:
Fase 1: mei 2013 – oktober 2014 (inventarisatie en verpakking) -- Fase 2: medio 2015 - einde werkzaamheden (depot)
Aantal medewerkers:
82 (2 gemeentepersoneel, 80 vrijwilligers)
Externe hulp:
Dit is een samenwerking van de vzw Abdij Bornem en de gemeente Bornem, met ondersteuning van CRKC, KADOC, Provincie Antwerpen, Etienne Sabbebibliotheek, Agentschap Onroerend Erfgoed, architectenbureau Pluspunt Architectuur en de papierrestauratieateliers van Guy De Witte en Marijn De Valck. Financiële ondersteuning werd ook gezocht bij externe organisaties: Cornelis Floris, Koning Boudwijnstichting...
Gebruikte richtlijnen of standaarden:
Voor de inventarisatie zijn de richtlijnen van KADOC gevolgd. Voor de reiniging en verpakking werden de richtlijnen van de restauratoren gevolgd.
Concrete aanpak:
  • De stuurgroep tekende een stappenplan uit, met als een van de luiken de vrijwilligerswerking voor de inventarisatie, reiniging en verpakking. De depotgeving tijdens de werkzaamheden is een volgende stap.
  • Nodig zijn: museumstofzuiger, fototoestel, computer met programma Excel, aangepaste kleding, ladderlift, borstels enz.
  • Er vonden regelmatig bespreking en updates plaats. Begeleiders-restauratoren gaven feedback.
  • De vrijwilligers en begeleiders kregen een opleiding van de papierrestauratoren, die hen ook begeleidden.
  • Voor de concrete uitvoering heeft men een beroep gedaan op vrijwilligers om de kosten te drukken en tijdig klaar te zijn met de verpakking. Dat gebeurde door een oproep in de pers en via gemeentelijke kanalen
Evaluatie:
  • De timing noch de hoeveelheid boeken was accuraat ingeschat, waardoor het project langer heeft geduurd. Toch werd het in minder dan anderhalf jaar afgerond.

  • Een van de belangrijkste vaststellingen is de gedrevenheid, het enthousiasme en de ernst waarmee de grote ploeg vrijwilligers dit project tot een goed einde heeft gebracht. Dat nam mettertijd alleen maar toe.

Aanbevelingen voor gelijkaardige projecten:

Een goede oproep en bekendmaking van het project en een permanente en inspirerende begeleiding van de groep vrijwilligers is essentieel voor het verloop en de afloop van zulke projecten.