U bent hier

Tongerlo - Erfgoedhuis Norbertijnenabdij

Thema:
herinrichting
Aard collectie:
De kerncollectie bestaat uit het erfgoed dat de aanwezigheid en activiteit van bijna 9 eeuwen norbertijnerabdij in Tongerlo weerspiegelt. Ook is een collectie van de aanverwante norbertinessen (uit Veerle) aanwezig.
Doel:
  • Een adequate en efficiënte ontsluiting en een betere bewaring van de collecties.

  • Door centralisatie het roerend erfgoed efficiënter beheren (o.a. inventariseren, conserveren, ontsluiten), zowel qua infrastructuur en voorzieningen als qua middelen als personeel.

Context:
De context van dit project is de globale revalorisatie van de abdijsite.
 
De verrijking, revalorisatie en verankering, historisch én financieel, van het roerend en onroerend patrimonium van de norbertijnenabdij van Tongerlo: dat is waar dit project de aanleiding voor is.
 
Het project is te danken aan de reconversie van het voormalige retraitehuis. Die maakt het mogelijk:
  • een structureel gezond gebouw te behouden en te revaloriseren zonder de huidige site aan te tasten;
  • een grote vrijgekomen oppervlakte in de abdijgebouwen te re-integreren in het dagelijkse leven van de gemeenschap en aan te passen aan de moderne behoeften, met respect voor het verleden.
 
De abdijgemeenschap kan de vrijgekomen ruimtes weer innemen zoals ze bedoeld waren: als woon- en werkruimte.
Budget:
Geen info
Timing:
maart 2013 – januari 2015
Aantal medewerkers:
Geen info
Externe hulp:
Voorstudie en behoefteanalyse van de collecties: Atelier de Zilveren Passer (G. De Witte); Architectenbureau Bressers; Dossier mechanische en elektronische beveiliging tegen diefstal en brand door R. Buelens, erfgoedconsulent Onroerend Erfgoed; Depotconsulenten provincie Antwerpen
Gebruikte richtlijnen of standaarden:
Geen informatie
Concrete aanpak:
  • Fase 1: voorstudie en behoefteraming collecties (2011-2012)
  • Fase 2: ontwerpfase bouwkundige ingrepen, verbouwing en inrichting (2013)
  • Fase 3: uitvoeren verbouwingen (2014)
  • Fase 4: inrichting ruimtes voor consultatie en bewaring (2015)
  • Fase 5: verhuizen en plaatsen (verpakken) van de collecties
Andere nuttige info:

Het erfgoedhuis in de abdij wil ook openstaan voor collecties van derden en optreden als nooddepot voor tijdelijke opvang.

Evaluatie:

Geen info

Aanbevelingen voor gelijkaardige projecten:

Een grondige voorstudie en behoeftealayse van de collectie en het gebruik ervan is een blueprint voor de verdere uitbouw van een project als dit.

Contact:

Abt Jeroen De Cuyper

T 014/53 99 14