U bent hier

In Goede Handen: erfgoed in depots

In Goede Handen: erfgoed in depots

'In Goede Handen: erfgoed in depots' is een verdiepend vormingstraject voor medewerkers en vrijwilligers van erfgoedbeherende instellingen.

Dit traject is opgezet door de Vlaamse erfgoedconsulenten behoud en beheer. 

Inhoud

Het vormingstraject bestaat uit vijf modules, die je ook apart kunt volgen. De modules vinden elk najaar plaats en reizen rond doorheen Vlaanderen en Brussel.
 
Een zekere basiskennis van en/of ervaring met het behoud en beheer van erfgoed is nuttig. Denk je dat je nog niet genoeg voorkennis hebt? Dan kan je vooraf terecht bij onze basisvorming.


Module 1. Depotinrichting als sleutel tot een efficiënt collectiebeheer

Een efficiënt beheer van je collectie staat of valt met een verantwoorde inrichting van de bewaarruimte(s). Wat maakt een ruimte tot een geschikt erfgoeddepot en hoe richt ik ze zo praktisch en overzichtelijk mogelijk in? Hoe haal ik met een beperkt budget ruimte-economisch het maximum uit mijn depotruimte? En hoe voorkom ik dat een depot een overvol labyrint wordt, waar geen object of medewerker zonder schade of kleerscheuren binnen- of buitenkomt? Stapsgewijs lichten we in deze module verschillende elementen toe die de keuze en de inrichting van een verantwoorde bewaarruimte bepalen: van de inplanting en constructie van de buitenschil (gebouw/ruimte) tot en met de plaatsing en verpakking van het individuele object.
 

Module 2. Veilig - beveiligd: erfgoeddepots

Duurzame zorg voor erfgoed rust op een cruciale pijler: het veiligstellen van het erfgoed voor latere generaties. Hoe doen we dat? Wat zijn bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorschriften? Een risicoanalyse is het vertrekpunt. De beveiliging van depots met de vele soorten beveiligingsmaatregelen vormt een eerste insteek. Zo komt ook de beveiliging van de collecties en objecten tegen brand en andere calamiteiten aan bod. In een derde luik kijken we naar de persoonlijke veiligheid van de depotmedewerker en de (inter)nationale veiligheidsvoorschriften voor het werken in een depot of magazijn, in het bijzonder voor het veilig/gezond manipuleren van objecten.
 

Module 3. Niet te verwaarlozen: onderhoud van het depot

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang optimale omstandigheden te garanderen. Het onderhoud van de ruimte en de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien. Depotstukken verliezen soms de aandacht, zeker als het om onderhoud gaat. Een onderhoudsplan is de oplossing, maar hoe pak je dat precies aan? In deze module krijg je praktische tips om je depot proper en stofvrij te houden, maar ook over hoe je een grondige toestandscontrole uitvoert en hoe je objecten uit verschillende materialen op een goede manier reinigt. Ten slotte gaan we na hoe je insecten in het depot vermijdt en wat je kan doen in geval van aantasting.
 

Module 4. Zeker bewaren, verpakken en transporteren

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte beslist men vaak bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te voorkomen. In deze module bekijken we welke types objecten we op welke manieren kunnen bewaren. Belangrijk is het onderscheid tussen het verpakken van objecten voor de bewaring in depot en voor bescherming tijdens transport. We maken kennis met de geschikte verpakkingsmaterialen en proberen ze uit aan de hand van enkele casussen. Daarnaast gaan we ook dieper in op het (interne) transport van objecten en bekijken we hoe je collectieverhuizingen efficiënt en verantwoord kan organiseren.
 

Module 5. Collectiebeleid: de basis voor een efficiënte depotwerking

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het collectiebeheer. Het biedt een inzicht in de collectie en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid. Het is niet de bedoeling van de cursus dat we één algemeen geldend advies geven, wel dat je aanknopingspunten en een structuur krijgt voor het schrijven van een collectieplan. Onderwerpen als collectiegeschiedenis, selectie, verzamelen, herbestemmen en afstoten komen aan bod. Er wordt ook ingegaan op de procedures die SPECTRUM beschrijft. We geven de vorming aan de hand van de brochure Handreiking voor het schrijven van een collectieplan (ICN/Stichting LCM).
 

PRAKTISCH

  • Vijf opeenvolgende maandagen tussen eind oktober en begin december, met uitzondering van de herfstvakantie en feestdagen. 
  • Alle verdere informatie vind je in onze kalender.
Laatst gewijzigd op 09/06/2018