U bent hier

Zorgen voor morgen? Aan de slag met religieus erfgoed

24/04/2018 - 09:15

Het religieus erfgoed in Vlaanderen is rijk en divers, maar tegelijk ook kwetsbaar. De zorg ervoor is een complexe opdracht en zet beheerders en eigenaars onder druk. De grote aandacht voor religieus erfgoed biedt echter ook kansen. Door erfgoedgemeenschappen te ondersteunen en nieuwe doelgroepen aan te spreken, kunnen we de zorg voor erfgoed stimuleren. Daarom focussen we ons dit jaar op het thema participatie.

We laten zorgdragers zelf aan het woord. Ze delen hun praktijkervaring en vertellen wat een brede deelname aan de zorg en de beleving van religieus erfgoed voor hen betekent. Ook de theoretische onderbouw komt aan bod. Wat betekent participatie? Welke methodieken bestaan er? Wie gaat er in Vlaanderen mee aan slag? Tijdens Zorgen voor morgen? kom je hierover alles te weten van dé specialisten en krijg je van het CRKC het laatste nieuws en meest recente cijfers over het religieus erfgoed in Vlaanderen.

Op dinsdag 24 april 2018 gaat Zorgen voor morgen? door in de Clemenspoort in Gent, op donderdag 26 april 2018 in de Oude Gevangenis in Hasselt.

Locatie

Dinsdag 24 april 2018: Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent
Donderdag 26 april 2018: Oude Gevangenis, UHasselt, Martelarenlaan 42, 3500 Hasselt
 

Prijs

30 euro (inclusief lunch), studenten betalen slechts 15 euro.


Organisatie

CRKC, met steun van UHasselt

Inschrijven kan tot 17 april 2018 via het online inschrijvingsformulier. Gelieve het correcte bedrag voor uw inschrijving te storten op rekeningnummer BE09 2300 7277 3157 met vermelding van de namen van de deelnemers waarvoor u betaalt en 'Studiedag Zorgen voor morgen - Gent OF Hasselt'.

 

Programma

9.15 uur: Onthaal

9.45 uur: Welkom en introductie

  • Jan Jaspers, directeur onroerend religieus erfgoed CRKC
  • Walter Van Wouwe, Clemenspoort (studiedag Gent)
  • Prof. dr. Koenraad Van Cleempoel, UHasselt (studiedag Hasselt)

Welkom namens de Vlaamse bisschoppen - een korte reflectie op het thema

  • Mgr. Lode Aerts, bisschop van bisdom Brugge (studiedag Gent)
  • Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van bisdom Hasselt (studiedag Hasselt)

10.30 uur: Keynote - Participatie in erfgoedland: blind getrouwd? | Karel Dendooven, Herita

11.10 uur: Pauze

11.40 uur: Keynote - Waar staat de kerk? Kerkenbeleidsplannen en participatie voor kerken, Vlaanderen anno 2018 | Jonas Danckers, CRKC

12.10 uur: Vragen

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Introductie: Religieus erfgoed en participatie in de praktijk | Jan Jaspers, CRKC

Immaterieel cultureel erfgoed
13.35 uur: Sint-Machariusprocessie Laarne: verjonging, verbreding, verdieping | Piet Raman, Sint-Machariusommegang

13.50 uur: Het Sint-Julianusgasthuis Antwerpen: van passantenhuis tot kunstgalerij en pelgrimsherberg | Luc Vermoesen, Pelgrimsherberg

Roerend religieus erfgoed
14.05 uur: Inventarisatie van het roerend religieus patrimonium in de kerk van Serskamp. Waarom en hoe? | Paul Matthijs, Kerkfabriek Sint-Denijs

14.20 uur: Dialoog met de gelovige en niet-gelovige gemeenschappen in het dorp Terhagen, Rumst | Michel Paepen, Kerkfabriek Sint-Jozef

Onroerend religieus erfgoed
14.35 uur: Kerk Rauw 2025 - het burgerinitiatief in Mol-Rauw | Janna Lefevere, Erfgoedcel k.ERF

14.50 uur: Nieuw leven@kerk | Alain Wyffels, Gemeente Langemark-Poelkapelle

15.05 uur: Vragen

15.40 uur: Receptie

Doorlopend is er een infomarkt.