U bent hier

DEPOTWIJZER.be in nieuwe handen

19/06/18

DEPOTWIJZER.be in nieuwe handen

Sinds begin dit jaar is DEPOTWIJZER.be niet langer in provinciale handen. We lichten kort de nieuwe beheersstructuur toe waarbinnen DEPOTWIJZER.be verder wordt ontwikkeld.

Vanaf 1 januari 2018 werden de persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder ook het regionaal depotbeleid, van de provincies overgeheveld naar de Vlaamse overheid. Met deze bevoegheidsoverdracht werd ook de interprovinciale website DEPOTWIJZER.be aan de Vlaamse overheid overgedragen. Het concrete beheer van de website droeg de Vlaamse overheid op haar beurt over aan het steunpunt FARO. In overleg met het Departement Cultuur, Jeugd & Media, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het Vlaams Depotnetwerk van onroerenderfgoeddepots staat FARO zodoende vanaf 2018 in voor de verdere inhoudelijke en technische ontwikkeling van DEPOTWIJZER.be.

Het opzet van depotwijzer als portaalwebsite met informatie over depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid in Vlaanderen en Brussel blijft daarbij ongewijzigd. Ook de doelstellingen en het denkkader van de website blijven dezelfde. DEPOTWIJZER.be blijft ook rechtstreeks gelinkt aan de vele andere initiatieven die de Vlaamse overheid en de VGC ontplooien binnen het kader van het depotbeleid voor cultureel erfgoed. Ook de link met het depotbeleid voor onroerend erfgoed wordt niet uit het oog verloren.

Inhoudelijk wordt DEPOTWIJZER.be verder aangevuld, bijgewerkt en uitgebreid met bijdragen voor en door de erfgoedsector en onder toezicht van een redactieraad die vanuit FARO wordt gecoördineerd. Op deze manier hopen we collectiehouders en -beheerders in Vlaanderen en Brussel blijvend een praktisch en veelvuldig geraadpleegd instrument aan te bieden voor de optimale bewaring van ons gemeenschappelijk erfgoed.

Wil je meer weten over DEPOTWIJZER.be of heb je inhoudelijke suggesties voor nieuwe bijdragen op de website? Neem contact op met de redactieraad via info@depotwijzer.be. Je kan ons ook blijven volgen op Twitter en Facebook.