U bent hier

Kwaliteitshandboek

04/01/16

Kwaliteitshandboek

De handreiking voor het kwaliteitshandboek onroerenderfgoeddepots is nu online beschikbaar, tezamen met een invulvoorbeeld in Excel.


NOG even herhalen...

In het kader van het proefproject archeologiedepot, een samenwerkingsverband met het agentschap Onroerend Erfgoed, werkte het provinciebestuur Oost-Vlaanderen een handreiking uit voor het uitwerken van een kwaliteitshandboek voor erkende onroerenderfgoeddepots. Het proefproject dient als proeftuin om erkenningscriteria voor onroerenderfgoeddepots en de daaraan gekoppelde procedures te ontwikkelen.

Erkende onroerenderfgoeddepots zijn verplicht om binnen een jaar na de erkenning een geschreven kwaliteitshandboek voor te leggen waarin de principes van interne kwaliteitszorg worden gehanteerd.


WAT MAG JE VERWACHTEN?

De publicatie is een handreiking waarin de verwachtingen voor een kwaliteitsvolle werking van een onroerenderfgoeddepot worden verduidelijkt. We omschrijven de kwaliteitskenmerken van een onroerenderfgoeddepot en plaatsen ze in de context van een kwalitatieve depotwerking. We verwijzen naar informatiebronnen, richtlijnen en algemeen aanvaarde standaarden en sporen aan om deze te gebruiken. Depotwijzer.be is daar één van. De indeling van deze website is eveneens doorgetrokken in de handreiking. Daarnaast wil dit kwaliteitshandboek aan de hand van een groeitraject de organisatie stimuleren om de kwaliteit continu te verbeteren.

Je kan dit ook als handreiking gebruiken wanneer je naar een erkenning als onroerenderfgoeddepot streeft of ter inspiratie in elk ander erfgoeddepot.

Heb je toch nog een prangende vraag hierover, dan kan je contact opnemen met depotconsulent Lien Lombaert.