U bent hier

Vondsten deponeren

01/08/17

Vondsten deponeren

Het Vlaams Depotnetwerk sensibiliseert eigenaars van archeologische vondsten voor hun bewaar- en zorgplicht in een nieuwe folder. Hierin staat ook informatie over het deponeren bij een (erkend) depot.


Wie eigenaar is van een stuk grond, is ook eigenaar van de vondsten en documenten voortkomend uit een archeologisch onderzoek op dit terrein. Dit impliceert zekere rechten en plichten: of je zorgt er zelf als een goede huisvader voor, of je draagt ze over aan een geschikte bewaarplaats.

Vlaanderen telt momenteel 13 volgens het Onroerenderfgoeddecreet erkende depots. Daarnaast zijn er ook musea en (inter)gemeentelijke diensten met een bewaarfunctie. Elk depot kan specifieke voorwaarden stellen voor de aanvaarding van nieuwe ensembles.

De erkende onroerenderfgoeddepots zijn verenigd in het Vlaams Depotnetwerk en stroomlijnen samen het deponeringsproces (de overdracht van eigenaar naar depot). Naast de folder voor eigenaars stelde het netwerk ook een overzicht op van het soort verpakking per erkend depot, om voor beide partijen een vlotte overdracht te bekomen. Idealiter houdt de erkende archeoloog tijdens de opgraving al rekening hiermee.

Op Depotwijzer.be vind je:

  • informatie over het inventariseren en verpakken van archeologische materialen
  • depotfiches van de meeste erkende onroerenderfgoeddepots met hun werkingsgebied en specifieke voorwaarden.

 

Foto: Erfpunt, onroerenderfgoeddepot voor het Waasland.