U bent hier

Genk - Depot Openluchtmuseum Bokrijk - provincie Limburg

Type:
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Nieuwbouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Halfopen depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het depot ligt net buiten het Openluchtmuseum, in de buurt van het Herkenrodeplein in Genk, op de site van de technische dienst van het Domein Bokrijk. Het gebouw bevat de eigenlijke depotruimte en een publieksgerichte ruimte met kantoren. De depotruimte bestaat uit een hoofddepot, ingedeeld in drie niveaus, met een glazen kijkvenster, en drie kleinere depots voor metaal, textiel en papier. Verder is er nog een ruimte voor de educatieve collectie en de rekwisieten.

Aard collecties:

De collectie van het Openluchtmuseum Bokrijk bestaat hoofdzakelijk uit objecten die het dagelijkse leven illustreren, vooral in een landelijke context en van de 17de tot de vroege 20ste eeuw. Vanwege haar diversiteit en veelomvattendheid is dit in Vlaanderen een unieke collectie, vooral wat betreft de deelcollecties landbouw en voeding, wooncultuur en (in iets mindere mate) ambachten.

Periode (ver)bouw(ing):
2006-2007
Architect:
Kristien Ceyssens, vzw Het Domein Bokrijk
Kostprijs:
€ 1.520.000
Soorten ruimtes:
 • hoofddepot en drie kleinere deeldepots
 • publieksgerichte ruimte
 • kantoren
 • thermokamer (meer info hieronder)
 • rekwisietenruimte
 • toegangssassen en –sluizen
 • sanitair
 • machinekamer
Opslagruimte:

1 350 m²

Manier van klimatiseren:
 • Isolatie:
   • binnenwand van kalkzandsteenblokken (19 cm dik), buitenwand van sandwichpanelen met 10 cm polyurethaanvulling, tussenruimte gevuld met rotswol
   • bijkomende isolatie onder de betonnen dekvloer
   • 20 cm dikke panelen in cellenbeton voor het dak
 • Verwarmen gebeurt door middel van een wandverwarmingssysteem. Dat beslaat ongeveer 205 m² wandoppervlakte en kan daardoor makkelijk en op een erg lage temperatuur bijsturen. De koeling gebeurt met hetzelfde systeem via een aansluiting op een ijswatermachine.
 • Centrale klimaatinstallatie
   • ventilatie en circulatie van de binnenlucht
   • bevochtigen van te droge lucht d.m.v. stoom
   • onttrekken van vocht d.m.v. condensatie via de gekoppelde ijswatermachine
Klimaatzones:

Hoofddepot

 • minimum 16°C, maximum 24°C, met een maximale schommeling van 2°C per 24 uur
 • de relatieve vochtigheid wordt constant gehouden op 52%, met een toegestane schommeling van + of – 3%

 

Papierdepot (prenten, boeken, schilderijen…)

 • temperatuur 18-20°C (zonder schommelingen!)
 • relatieve vochtigheid 50%
 • lichtsterkte max. 50 lux (kan met een timer tijdelijk verhoogd worden tot 450 lux)
 • UV max. 75 microwatt/lumen

 

Textieldepot

 • temperatuur 16-20°C
 • relatieve vochtigheid 48-55%
 • lichtsterkte max. 50 lux (kan met een timer tijdelijk verhoogd worden tot 450 lux)
 • UV max. 75 microwatt/lumen

 

Metaaldepot

 • temperatuur 16-25°C (streeftemperatuur 18°C)
 • relatieve vochtigheid 45%
Depotinfrastructuur:

In het depotgedeelte zorgen verrijdbare rekken op twee niveaus voor ruimtebesparing, terwijl er daarnaast ruimte is voor grotere objecten: meubilair, kachels, gereedschappen enz.

In het hoofddepot heerst een lichte overdruk, waardoor onder meer het indringen van stof, pollen en sporen wordt bemoeilijkt.

Een glazen wand scheidt het depot van de publieksruimte, vanwaar de bezoeker uitzicht heeft op de opgeslagen objecten en de activiteiten in het depot. Verder zijn in deze ruimte bijzondere objecten uit de collectie te bezichtigen.

Leveranciers depotinfrastructuur:
 • Hoofdaannemer: Bouwonderneming Cuppens, Opglabbeek
 • Electro: Geert Wijnants, Borgloon
 • Technieken: Leenen NV, Sint-Truiden
 • Beton-Staalconstructie: Jaraco, Opglabbeek
 • Wanden: Bruynzeel Systems, Brussel
 • Plaatsing wanden: Schreurs Project, Opglabbeek
 • Binnendeuren: Anyway Doors, Massenhoven
 • Liften: Thyssen
 • Kalkzandstenen: Xella-Silka, Burcht
 • Thermocel: Thermo Lignum, Heidelberg
 • Kantoormeubelen: Veldeman, Hasselt
 • Depotmeubilair: Bruynzeel
Aantal depotmedewerkers:
2,5 vte's en 2 vrijwilligers (één dag per week)
Andere nuttige info:

Het bijzondere van dit depot is ook de integratie van een thermocel, een kamer waarin voorwerpen ongeveer 24 uur lang worden behandeld. Dit gepatenteerde systeem werd ontwikkeld door Thermo Lignum. De objecten worden in de kamer zeer geleidelijk opgewarmd tot 52°C kerntemperatuur, gecombineerd met een permanente, computergestuurde controle van de relatieve vochtigheid. Het resultaat is dat alle insecten, in alle stadia van hun ontwikkeling, gedood worden. Het overgrote deel van de voorwerpen ondergaat deze behandeling voor ze een plaats krijgen in het hoofd- of deeldepot.

Daarnaast gebeurt er een voortdurende monitoring van insecten in het depot zelf en is de toegankelijkheid van hoofd- en deeldepots strikt gelimiteerd.

Contactgegevens:
 • Meer info over de (bouw)technische aspecten van het depot: Kristien Ceyssens (architecte), 011 26 53 53 of kristien.ceyssens@limburg.be.
 • Meer info over de collecties: Lore Parade (collectiebeheerder), 011 26 53 23 of lore.parade@limburg.be
 • Een bezoek aan de publieksruimte is mogelijk op aanvraag.