U bent hier

Contact

Vragen en opmerkingen in verband met deze website mag je per mail bezorgen aan de redactie via info@depotwijzer.be. Je vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord. Ook kalender- en nieuwsitems zijn welkom op dit adres.

Voor vragen in verband met depotbeleid, behoud en beheer of registratie, neem je best contact op met één van de onderstaande consulenten. Zij staan ter beschikking voor advies en begeleiding of verwijzen je door, als iemand anders je beter kan verderhelpen.

 

Vlaamse Overheid

Departement Cultuur, Jeugd en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Algemeen mailadres  erfgoedconsulenten@vlaanderen.be   

Algemeen mailadres databanken  erfgoeddatabanken@vlaanderen.be

Tine Hermans

erfgoedconsulent behoud en beheer - +32(0)2 553 06 95 

Jan De Smedt

erfgoedconsulent behoud en beheer - +32(0)2 553 41 28 

Wouter Lammens

erfgoedconsulent behoud en beheer - +32(0)2 553 42 03 

Benoit Vanhees 

erfgoedconsulent databanken - +32(0)2 553 41 77 

Livia Snauwaert

erfgoedconsulent databanken - +32 0)2 553 42 13 

Jef Malliet

erfgoedconsulent databanken - +32(0)2 553 06 96

Bart Bosmans

erfgoedconsulent databanken - +32(0)2 553 42 95

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed

Julie Lambrechts

Adviseur behoud en beheer - +32 (0)2 213 10 86 - julie.lambrechts@faro.be

Anne-Catherine Olbrechts

Adviseur behoud en beheer - +32 (0)2 213 10 82 - anne-catherine.olbrechts@faro.be

Jürgen Vanhoutte

Adviseur behoud en beheer - +32 (0)2 213 10 70 - jurgen.vanhoutte@faro.be

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
erfgoeddepot@vgc.be

Sylvie Maes
depotconsulent - archieven, musea en erfgoedverenigingen - 02 563 05 54 - sylvie.maes@vgc.be

Jens Bertels
Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel
verenigingen voor wie erfgoed geen kerntaak is - 02/209 06 03 - jens.bertels@amvb.be

Provincie West-Vlaanderen

Dienst Cultuur, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries
erfgoeddepot@west-vlaanderen.be

Provincie Vlaams-Brabant

Dienst Erfgoed, Provincieplein 1, 3010 Leuven
erfgoeddepot@vlaamsbrabant.be  

Hadewijch Degryse
archeoloog onroerend erfgoeddepot Vlaams-Brabant - 016 26 76 10 - hadewijch.degryse@vlaamsbrabant.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Transversale cel Cultuur, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
Provinciaal Erfgoedcentrum, Lotharingenstraat 1, 9700 Oudenaarde (Ename)
055 30 03 44 - erfgoeddepot@oost-vlaanderen.be

Lien Lombaert
depotconsulent archeologie - 09 267 72 29 of 05 533 17 32 - lien.lombaert@oost-vlaanderen.be 

Provincie Limburg

Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
pcce@limburg.be
011 23 75 75

Provincie Antwerpen

Dienst Erfgoed – DREM – Departement  Ruimte Ordening, Recreatie, Erfgoed & Cultuur 

Postadres: Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Bezoekadres: Provinciehuis aan de Singel, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen

Onroerenderfgoeddepot – Provinciaal Archeologiedepot – erfgoeddepot@provincieantwerpen.be

Sofie Scheltjens – adviseur archeologie  [tel. 03 240 55 01] sofie.scheltjens@provincieantwerpen.be

Ignace Bourgeois – adviseur archeologie - [03 240 63 52] – ignace.bourgeois@provincieantwerpen.be