U bent hier

Kalender

03/12/2018 - 10:00

Een collectieplan is een onmisbaar hulpmiddel bij het beheer van een collectie, of het nu gaat om een museale collectie, een archief- of een bibliotheekcollectie. Het biedt inzicht en geeft structuur en duidelijkheid bij het ontwikkelen van het collectiebeleid.

19/11/2018 - 10:00

Ook wanneer collectiestukken niet tentoongesteld zijn, maar (tijdelijk) in een depotruimte bewaard worden, is het van belang de optimale bewaaromstandigheden van deze objecten te garanderen. Het onderhoud van de depotruimte en van de individuele collectiestukken is hierbij noodzakelijk, maar wordt vaak over het hoofd gezien.

26/11/2018 - 10:00

Afhankelijk van de karakteristieken en de inrichting van de depotruimte, wordt er vaak beslist om bepaalde objecten/collecties verpakt op te bergen. Bij het verpakken is het belangrijk om rekening te houden met de eigenschappen van de objecten, geschikte verpakkingsmaterialen te gebruiken en microklimaten te voorkomen.

07/12/2018 - 09:00 tot 14/12/2018 - 12:00

Privéarchieven, documentaire collecties en bewaarbibliotheken kunnen een mooie aanvulling zijn op het gemeente- of OCMW-archief. Ze vergen echter een heel andere aanpak dan de archieven van de eigen diensten. Zo’n collectie stel je immers best niet op 'gevoel' samen, maar door het maken van bewuste en verantwoorde keuzes.

19/11/2018 - 09:00

Steeds meer besturen willen digitaal gaan werken. Papier blijft echter hardnekkig aanwezig. Veel dossiers zijn nog op papier en ondanks alle digitale systemen blijven papieren documenten de organisatie binnenkomen en blijft men om diverse redenen zaken op papier bijhouden.

15/11/2018 - 10:00 tot 13/12/2018 - 13:00

Wat is de betekenis en het belang van de ‘museologie’ of ‘museum studies’ als vakgebied? Welke rol kunnen musea hebben in de samenleving? In deze cursus staan we stil bij de belangrijkste transities die de museologie in de 20e eeuw doormaakte, en reflecteren we over actuele uitdagingen. We doen dit aan de hand van enkele auteurs die tot de canon van de museologie kunnen gerekend worden.

27/11/2018 - 10:00 tot 14/12/2018 - 16:00

Hoe kunnen erfgoedorganisaties helder formuleren waarom hun erfgoed belangrijk is? Hoe kunnen ze beredeneerde keuzes maken over hun collecties aangaande collectiebeheer, collectiebeleid, publiekswerking, onderzoek …? En op welke manier kan een bredere groep mensen bijdragen aan dit zoekproces naar betekenis? Een waarderingstraject biedt een antwoord op deze vragen.

13/12/2018 - 09:00

Bouwplannen en soortgelijke technische tekeningen komen veelvuldig voor in archieven en erfgoedbewaarplaatsen. De gebruikte materialen en technieken maken een goede duurzame bewaring van deze plannen echter niet vanzelfsprekend. Wie durft er zeggen nog nooit een plan te hebben gescheurd bij het openplooien? Wie kent niet het fenomeen van snippers op de vloer na raadpleging van een bouwdossier?

03/12/2018 - 09:30

Herinnert u zich nog de computerdiskette? Hebt u er nog liggen? PACKED vzw organiseert, in samenwerking met LIMA en het Algemeen-Nederlands Verbond, een gratis hands-onworkshop waarbij u data van computerdiskettes en andere verouderde dragers leert halen.

16/11/2018 - 09:30

Op 16 november stelt Klimaatnetwerk Vlaanderen in samenwerking met FARO en het Agentschap Onroerend Erfgoed een nieuwe methode voor om tot een duurzame besluitvorming te komen in het zoeken naar een geschikte klimaatbeheersing. Verder worden nieuwe projecten voorgesteld om het klimaat te meten en te analyseren.

Pagina's