U bent hier

Zonnebeke - Museumdepot - Memorial Museum Passchendaele 1917 en Gemeentebestuur Zonnebeke

Type:
 • Depot voor de eigen organisatie
 • Intern depot
 • Herbestemd gebouw
 • Multifunctioneel gebouw
 • Gesloten depot
Omschrijving gebouw en ligging:

Het depot wordt uitgebouwd in de zolderruimte van het kasteelgebouw van Zonnebeke, dat ook het Memorial Museum Passchendaele 1917 (MMP1917) en de Dienst voor Toerisme huisvest.

Het kasteeldomein bevindt zich op de archeologische site van de voormalige augustijnenabdij (1072-1796). Het kasteel zelf, dat oorspronkelijk aan de adellijke familie Iweins toebehoorde, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest en rond 1924 heropgebouwd naar de plannen van de Brugse architect Théo(dore) Raison. Het ondertussen beschermde en gerestaureerde gebouw is een mooi voorbeeld van wederopbouwarchitectuur in pseudo-Normandische stijl. Het wijkt volledig af van de vooroorlogse kasteelarchitectuur.

In 1982 kocht het gemeentebestuur van Zonnebeke zowel het kasteel als het domein. Het streekmuseum dat er eerst werd ingericht, is ondertussen opgevolgd door het MMP1917. In de voormalige dienstgebouwen zijn een horecazaak en de gemeentelijke openbare bibliotheek ondergebracht.

Aard collecties:

De grote troef van het MMP1917 als WO I-museum is zijn militair-historische collectie, zowel naar inhoud als naar omvang. De collectie is eerder dynamisch en groeide de afgelopen jaren aan door gerichte aankopen, schenkingen en archeologische vondsten die met WO I zijn verbonden.

De kerncollectie bestaat hoofdzakelijk uit militaria, naast talrijke persoonlijke objecten en documenten. Verder is er nog een beperkt aandeel WO I-gerelateerde archeologische vondsten en relicten.

De kerncollectie wordt opgedeeld in deelverzamelingen, die hoofdzakelijk verwijzen naar ontbonden musea en particuliere collecties.

Periode (ver)bouw(ing):
Medio 2011 - september 2012 (restauratie kasteel en dak + isolatie zolder); medio 2014 (nieuwe vloer en aanbesteding inrichting); begin 2015 (oplevering)
Architect:
Théo(dore) Raison (naoorlogs kasteel); Wim Supply en Benoît Delaey (omvorming zolder tot depot en restauratie kasteel)
Soorten ruimtes:

De oorspronkelijke zolder bestond uit een grote ruimte van ca. 25 bij 10 meter. Uiteraard speelt de hellingsgraad van het dak een rol bij het bepalen van de nuttige ruimte.

De zolder is tijdens de restauratie met een brandvrije tussenwand opgedeeld in twee ruimtes:

 • een grote opslagruimte;
 • een kleinere ruimte voor de afzonderlijke wapenkamer, conform de Belgische Wapenwet.
Werkruimte:
 • De nieuwe depotzolder heeft geen afzonderlijke werkruimte, alleen een werktafel voor het in- en uitpakken van de objecten.
 • De werkruimte bevindt zich in een van de kantoren op de onderliggende verdieping.
Opslagruimte:
 • De totale opslagruimte bedraagt ca. 250 m².
 • De nuttige oppervlakte wordt beperkt doordat beide depotruimtes zich onder een zadeldak bevinden.
Manier van klimatiseren:
 • Het klimatiseren gebeurt met thermostatische verwarming en airconditioning, niet met een centraal klimatisatiesysteem.
 • Indien nodig worden mobiele ontvochtigers of bevochtigers gebruikt.
 • Het binnenklimaat wordt systematisch gemeten en opgevolgd.
 • In de grote depotruimte wordt een binnenklimaat gegarandeerd met een temperatuur van 18-20 °C en een RV van 55-60%.
 • De zolder heeft geen raamopeningen. Tijdens de restauratie werd het dak meteen voorzien van hoogwaardige isolatie. Hetzelfde geldt voor beide kopgevels (tegelijk buitenmuren).
 • Het klimaat in beide opslagruimtes blijft zo constant mogelijk, ook door het weren van taken als onderzoek, registratie en administratie. Hiervoor is er een aangepaste ruimte op de onderliggende verdieping.
Klimaatzones:
 • Voor beide opslagruimtes op zolder wordt het binnenklimaat afzonderlijk geregeld. Dat gebeurt met thermostatische verwarming en airconditioning.
 • In de wapenkamer kan het klimaat specifieker worden afgesteld met het oog op het optimaal bewaren van archeologische objecten.
Energieverbruik:

Het water-, gas- en elektriciteitsverbruik zitten vervat in het gezamenlijke verbruik van het volledige gebouw. Deze gegevens zijn niet uitsplitsbaar.

Brandbeveiliging:
 • Er is een brandalarm met doorschakeling naar de centrale oproeplijst.
 • De brandblusapparaten zijn voorzien van poeder.
Depotinfrastructuur:
 • De grote centrale ruimte wordt hoofdzakelijk ingericht met vaste rekken.
 • De afzonderlijke wapenkamer krijgt speciale wapenrekken, een kluis voor munitie en vaste rekken voor de archeologische objecten.
 • Bij de gefaseerde verhuizing van de collectie naar het nieuwe depot worden de objecten zo veel mogelijk per materiaaltype gegroepeerd.
Leveranciers depotinfrastructuur:

Bruynzeel Storage Systems

Aantal depotmedewerkers:
1 wetenschappelijk medewerker (collectieregistratie en -beheer)
Contactgegevens:

Evy Van de Voorde - Wetenschappelijk medewerkster

evy.vandevoorde@passchendaele.be

+ 32 (0)51 77 04 41