U bent hier

Waar kan je onroerend erfgoed deponeren?

Waar kan je onroerend erfgoed deponeren?

Er bestaan verschillende types onroerenderfgoeddepots. De verschillen worden bepaald door het werkingsgebied, de aanvaardingsvoorwaarden, de historische achtergrond van het depot, enz. Elk erkend onroerenderfgoeddepot heeft een eigen depotprofiel opgesteld. Dat is een soort uithangbord dat duidelijk maakt wie, waar met wat terecht kan.

Types onroerenderfgoeddepots

Elk onroerenderfgoeddepot is verschillend en voert een ander beleid. Hieronder geven we een aantal voorbeelden. De benamingen voor de diverse types zijn louter illustratief.

 • verzameldepot

  • het depot neemt ensembles/collecties in eigendom en heeft een verzamelbeleid

  • permanente bewaring

 • receptief depot:

  • het depot neemt ensembles/collecties in (langdurige) bruikleen en neemt alleen het beheer op zich

  • tijdelijke bewaring

 • archeologisch depot:

  • enkel archeologische ensembles (thematisch depot)

 • (onroerend)erfgoeddepot: 

  • archeologische ensembles en onderdelen van beschermd onroerend erfgoed en/of andere erfgoedcollecties (niet-thematisch depot)

 •  regionaal depot: 

  • neemt alleen collecties op uit een geografisch afgebakend gebied (werkingsgebied)

 • Vlaams depot: 

  • bedient heel Vlaanderen en maakt geen geografisch onderscheid

 •  open aanvaarding: 

  • aanvaardt van iedereen, ongeacht het statuut van de eigenaar (privé, bedrijf, openbaar bestuur)

 • beperkte aanvaarding: 

  • aanvaardt alleen van specifieke aanleveraars

Het depotprofiel is een omschrijving van:
 • het werkingsgebied; 

 • de specialisatie(s);

 • de opdrachten die het onroerenderfgoeddepot wil en kan opnemen;

 • het onroerend erfgoed dat zich definitief of tijdelijk ex situ bevindt en waarvoor het onroerenderfgoeddepot een receptieve functie kan uitoefenen.

 

13 erkende onroerenderfgoeddepots

Momenteel telt Vlaanderen 13 erkende onroerenderfgoeddepots:

 1. De Pakhuizen (Raakvlak) - Brugge en Ommeland
 2. De Zwarte Doos - Stadsarcheologie Gent
 3. Onroerend Erfgoeddepot Waasland (Erfpunt)
 4. Archeodepot Velzeke (pam) - provincie Oost-Vlaanderen
 5. SOLVA Archeologisch Depot
 6. Provinciaal Erfgoedcentrum Ename - provincie Oost-Vlaanderen
 7. Erfgoeddepot Noorderkempen
 8. Onroerenderfgoeddepot stad Antwerpen
 9. Onroerenderfgoeddepot Mechelen 
 10. Provinciaal Archeologisch Depot provincie Antwerpen
 11. Onroerenderfgoeddepot Agilas
 12. Onroerend Erfgoeddepot Vlaams-Brabant - provincie Vlaams Brabant
 13. Onroerenderfgoeddepot van het agentschap Onroerend Erfgoed

Een overzicht van deze depots met hun profiel en aanvaardingsvoorwaarden vind je in de onderstaande kaartjes. (Bij 'downloads' vind je de interactieve kaart.) Uiteraard zijn er ook niet-erkende depots waar je onroerend erfgoed kunt deponeren.


Netwerken

Vele handen maken licht werk. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Door zich in te schakelen in bestaande netwerken en door nieuwe op te richten proberen depots van elkaar te leren, hun werking beter op elkaar af te stemmen en het deponeringsproces te stroomlijnen. 
Zich inschakelen in het Vlaamse en provinciale depotbeleid is ook een erkenningsvoorwaarde voor onroerenderfgoeddepots. Depots moeten minstens:

 • hun depotprofiel bepalen en afstemmen in overleg met de andere erkende onroerenderfgoeddepots;
 • afspraken maken over de receptieve functie voor onroerend erfgoed;
 • hun kennis en expertise ter beschikking stellen.

  

Vlaams depotnetwerk

De erkende onroerenderfgoeddepots zijn verenigd in het Vlaams depotnetwerk, een platform dat de hete hangijzers binnen het deponeringsproces aanpakt. Het netwerk focust op drie hoofdpunten:

 • ondersteunen en adviseren: coaching voor nieuwe depots, kennisdelen, leveren van afgestemd advies bij het deponeren van onroerend erfgoed

 • vereenvoudigen en stroomlijnen van het deponeringsproces: afstemmen van depotprofielen en een administratieve vereenvoudiging van deponering

 • sensibiliseren en communiceren: informeren van de onroerenderfgoedsector door het ontwikkelen van brochures, infosessies voor bedrijven enz.

Meer informatie en contactgegevens: zie de links.


Provinciale netwerken

Ook in de verschillende provincies komen de erkende onroerenderfgoeddepots samen, zij het op een meer informele basis. In een aantal provincies werd ook een calamiteitennetwerk opgericht. 

Meer informatie: contacteer de consulent in jouw provincie.
 

Denkgroep Archeologische Collecties

Deze collegagroep van beheerders van archeologische collecties komt sinds 2001 samen om de problematiek rond het behoud en beheer van dit specifieke erfgoed te bespreken.

Meer informatie bij downloads.

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan materiaal uit archeologische opgravingen in bewaring gegeven worden in het laboratorium en depot van de Directie Monumenten en Landschappen

Laatst gewijzigd op 27/03/2018