U bent hier

Doelen en doelgroepen

Doelen en doelgroepen

Waarom hebben we DEPOTWIJZER.be ontwikkeld? Wie heeft er baat bij?

WAAROM?

Informatiebank

De website informeert je op een laagdrempelige wijze over de vele aspecten van depots en hun gebruik. Je maakt kennis met de uitdagingen bij de bouw en inrichting van erfgoeddepots, bij het fysieke en digitale collectiebeheer en bij de organisatorische/logistieke aspecten van een erfgoeddepot.

Zelfhulpinstrument

Je hebt een depotprobleem? Een vraag over het bewaren van een collectie? Je navigeert door de informatiebank en vindt zelf de informatie en ook het kader waarbinnen het probleem zich situeert.

Digitale helpdesk

Op veelgestelde vragen vind je een online-antwoord. Je vindt er ook voorbeeldrealisaties en -projecten.

Leerboek

De website is een nuttig leerinstrument, ook bij de jaarlijkse vormingssessies van de depotconsulenten.

Doorverwijzer

Voor specifieke en bijzondere problemen neem je het best contact op met één van onze consulenten. Zij geven advies en bieden begeleiding.

Sensibiliseringsinstrument

De agenda en het informatieaanbod leiden je naar oplossingen voor een meer performante depotwerking en een betere bewaring van roerend erfgoed.


VOOR Wie?

Collectiebeheerders

Alle professionelen en vrijwilligers van een erfgoedinstelling (museum, archief, erfgoedbibliotheek) die zich inzetten voor het behoud en beheer van het roerend erfgoed: conservatoren, registratoren, restauratoren, depotbeheerders, erfgoedtransporteurs enz.


Collectiehouders

Alle verantwoordelijken en betrokkenen van organisaties, instellingen en verenigingen die in het bezit zijn van roerend erfgoed, maar zonder dat erfgoedzorg hun kerntaak is:

  • Lokale besturen en hun diverse diensten
  • OCMW-instellingen
  • Intergemeentelijke erfgoeddiensten
  • Kerkfabrieken
  • Cultuur- en sportverenigingen: schuttersgilden, dans- en toneelgezelschappen, muziekgroepen, sportclubs enz.
  • Onderwijs- en gezondheidszorginstellingen
  • Bedrijven
  • ...

Erfgoedwerkers en -bemiddelaars

Architecten en interieurinrichters, tentoonstellingsbouwers

Laatst gewijzigd op 27/03/2018