U bent hier

Wat is depotwijzer.be?

Wat is depotwijzer.be?

DEPOTWIJZER.be is een portaalwebsite die informatie en inzicht biedt over depotbeheer, depotpraktijk en depotbeleid in Vlaanderen en Brussel. DEPOTWIJZER.be is een website van de Vlaamse Overheid en wordt in onderling overleg beheerd en verder ontwikkeld door FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Digitale consulent

DEPOTWIJZER.be werd eind 2013 gelanceerd als een gezamenlijk initiatief van de 5 Vlaamse Provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen het kader van het regionaal erfgoeddepotbeleid. Met de overheveling van de provinciale bevoegdheden inzake depotbeleid naar Vlaanderen begin 2018, werd ook DEPOTWIJZER.be aan de Vlaamse Overheid overgedragen. In overleg met het Departement Cultuur, Jeugd & Media van de Vlaamse Overheid staat FARO sindsdien in voor het beheer en de verdere inhoudelijke en technische ontwikkeling van DEPOTWIJZER.be.

Het depotbeleid van de Vlaamse Overheid heeft een optimale bewaring van ons gemeenschappelijk erfgoed voor ogen. Daarom zijn de (ver)bouw(ing) en inrichting van de fysieke bewaarplaatsen zo belangrijk. Daarom heeft ieder depot baat bij een performant collectiebeheer. En daarom is de organisatie en logistiek van het depot zo essentieel.

Om collectiehouders en –beheerders hierin nog beter bij te kunnen staan werd DEPOTWIJZER.be ontwikkeld als een digitale consulent, waarop de nodige informatie permanent kan worden geraadpleegd. DEPOTWIJZER.be is een work in progress en wordt regelmatig aangevuld met nieuwe bijdragen.

Lancering

DEPOTWIJZER.be is sinds 8 november 2013 online. 

Laatst gewijzigd op 17/04/2018