U bent hier

Gemeenschappelijk werkinstrument

Gemeenschappelijk werkinstrument

Het collectie-informatiesysteem bevat in grote lijnen drie soorten informatie:

  1. de basisgevens van een (deel)collectie of object, samen met een digitale reproductie;
  2. bijkomende documentatie: juridisch-administratieve stukken (eigendomsbewijzen, verzekeringspolissen enz.), documenten over de toestand van het object (conditierapporten, restauratieverslagen enz.), inhoudelijke documenten over verwijzingen (publicaties, tentoonstellingen, educatieve dossiers enz.);
  3. de standplaats en een historisch overzicht van alle wijzigingen en mutaties, mét de persoon die ze uitvoerde en wanneer.


In het collectie-informatiesysteem vind je dus alles over de collectie, inclusief de wijzigingen, de opvolging, de manipulaties, de persoon die ze uitvoerde en wanneer ze plaatsvonden. Deze gegevens over elk object noemen we ook de 'metadata'.

Collectieregistratie is dan ook geen zaak van de collectieregistrator alleen: het is teamwork. Iedereen die met de collectie werkt, heeft baat bij actuele en correcte informatie over de collectie. Van depotmedewerkers en restauratoren over publieksmedewerkers en conservatoren tot het onthaal- en onderhoudspersoneel. Goede afspraken en het vastleggen van rechten en plichten zijn dan ook noodzakelijk.

Laatst gewijzigd op 30/07/2019