U bent hier

Hanteren en transporteren

Hanteren en transporteren

De meeste schade en slijtage aan voorwerpen komt door het hanteren en transporteren. Er kan daarbij veel fout lopen, met gevolgen: denk aan vingerafdrukken op metaal, gebroken glas, scheuren in papieren documenten, krassen in metaal enz. Hierdoor verliest je object aan 'waarde', al is het niet volledig stuk. 

We hanteren en transporteren voorwerpen meer dan we denken, vaak zonder het goed te beseffen. Elke keer als je een voorwerp vastneemt, ben je het aan het hanteren. Verplaats je een voorwerp van het ene naar het andere legbord, dan ben je aan het transporteren. Een transport hoeft dus niet altijd 'over lange afstand' te zijn. Wees je hiervan bewust en bezin voor je begint. Onachtzaamheid en gebrek aan de juiste kennis brengen een groot risico met zich mee!

Op DEPOTWIJZER.be behandelen we vooral de manipulatie van voorwerpen in het depot en het interne transport. We doen dat volgens de methodiek van de 8-stappenmethode. Bruiklenen bespreken we niet.

DOEN

 • Onderscheid intern en extern transporteren. Een intern transport stelt vaak andere eisen aan de verpakking dan een extern transport.
  • Intern transport: je vervoert een erfgoedobject binnen de erfgoedinstelling. De bevoegdheden voor het voorwerp worden niet aan anderen overgedragen. Bv. het transport van een object van een rek in het depot naar de werktafel, of van het depot naar de opstellingszaal, de fotostudio, het restauratieatelier, een ander museum enz.
  • Extern transport: je vervoert een erfgoedobject buiten de erfgoedinstelling. Vaak gaat het om bruiklenen. De museale bevoegdheden worden aan derden (bruikleennemer) overgedragen. De eisen voor transport en verpakking worden gesteld door de in bruikleen gevende instelling.
 • Ga doelbewust te werk en overloop (in gedachten) een aantal stappen voor je een voorwerp vastneemt en mogelijk ook transporteert. De firma Helicon ontwikkelde een veel gevolgde methodiek in acht stappen voor de voorbereiding, uitvoering en  evaluatie van een transport. Deze methodiek lichten we hier toe.
 • Doe een beroep op een (kunst)transportfirma als je zelf niet de nodige kennis of het nodige materiaal in huis hebt. 

laten

 • Manipuleer voorwerpen niet onnodig.
 • Hanteer geen objecten als je niet de juiste kennis/training hebt (gehad).
  • Vorming is belangrijk.
  • Neem nooit risico's.
Laatst gewijzigd op 01/09/2015