U bent hier

Onroerend erfgoed

Onroerend erfgoed

Voor de opvang en ontsluiting van onroerend erfgoed in het Vlaams Gewest investeert de Vlaamse overheid sinds 2015 in de nodige depotinfrastructuur en bijhorende werking. Via de erkenning en subsidiëring van 'onroerenderfgoeddepots' met een kwalitatieve werking wordt de uitbouw van een Vlaams depotnetwerk voorzien, waarbinnen onderling wordt afgestemd. Bijkomend heeft de Vlaamse overheid ook een eigen archeologisch depot en een conservatielabo, dat vanaf eind 2018 in Vilvoorde gevestigd zal zijn.

Onroerenderfgoeddepots

Sinds 1 januari 2015 kunnen depots bij de Vlaamse overheid (Agentschap Onroerend Erfgoed) een erkenning tot onroerenderfgoeddepot aanvragen. Deze erkenning heeft als doel de werking van bestaande depots te versterken. Aan de erkenning als onroerenderfgoeddepot kan onder bepaalde voorwaarden ook een werkingssubsidie worden gekoppeld.

Het Onroerenderfgoeddecreet omschrijft onroerenderfgoeddepots als bewaarplaatsen met een onderzoeksruimte waar in aangepaste gecontroleerde omstandigheden archeologische ensembles, archeologische artefacten of onderdelen van beschermd erfgoed uit het Vlaams Gewest worden bewaard en beheerd. Een onroerenderfgoeddepot bewaart zodoende meer dan alleen archeologische vondsten. Het kan bijvoorbeeld ook (tijdelijk) losse onderdelen van een monument bewaren tijdens een langdurige restauratiecampagne.

Als eigenaars van dergelijk onroerend erfgoed niet (langer) zelf kunnen instaan voor de verantwoorde bewaring en ontsluiting, kunnen ze het materiaal in bewaring geven bij een erkend onroerenderfgoeddepot. Dit staat dan verder in voor het kwalitatief beheer ervan.

Een overzicht van ondertussen reeds erkende onroerenderfgoeddepots vind je hier.

 

Vlaams depotnetwerk

Om de samenwerking tussen de bestaande onroerenderfgoeddepots te bevorderen, worden deze ingeschakeld in een depotnetwerk. Het Vlaams depotnetwerk werd opgestart door het Agentschap Onroerend Erfgoed, in partnerschap met de erkende onroerenderfgoeddepots. Het depotnetwerk heeft als doel de kwaliteit van deponering in Vlaanderen te verhogen, het deponeringsproces te stroomlijnen en de afstemming tussen de erkende depots te optimaliseren. Depots die het traject tot erkenning willen aanvatten kunnen op het depotnetwerk hun depotprofiel afstemmen en kunnen er ook terecht voor begeleiding en advies. Het Vlaams depotnetwerk neemt ook een sensibiliserende rol op naar de archeologische sector en vormt een aanspreekpunt voor advies over deponering en onderzoeksvragen. Binnen het netwerk kan elk depot in overleg zijn specifiek depotprofiel bepalen.

 

Archeologisch depot Onroerend Erfgoed

Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft ook eigen depots en een conservatielabo voor de opslag, het beheer en de ontsluiting van de archeologische collecties van de Vlaamse overheid. Wanneer er voor bepaalde vondsten geen andere opslagcapaciteit beschikbaar is, voorzien deze depots ook gewestdekkend in de nodige opvang. Eind 2018 verhuizen de depots van het Agentschap in Zellik, Zarren en Tongeren naar een nieuw depot in Vilvoorde.

 

Meer weten?

Neem contact op met een van de onderstaande diensten van het Agentschap Onroerend Erfgoed:

 • voor informatie over de erkenning van en subsidies voor onroerenderfgoeddepots kan je terecht bij:
  Onroerend Erfgoed - Erkennen en subsidiëren
  Adres: Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel
  erkennen.subsidieren@rwo.vlaanderen.be
  tel. 02 553 17 67
 • voor meer informatie over het Vlaams depotnetwerk kan je terecht bij de projectverantwoordelijke Kaat De Langhe
 • het Archeologisch Depot Onroerend Erfgoed in Zellik vind je op onderstaand adres:
  Sphere Business Park, Doornveld Industrie Zone 3 gebouw 190, 1731 Zellik
  depot@onroerenderfgoed.be
  tel. 0490 58 73 67
Laatst gewijzigd op 05/07/2018