Thesauri

Thesauri

Voor een goede inhoudelijke ontsluiting van je erfgoedcollectie is het consequente gebruik van termen essentieel. Hiervoor zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar. Zo kan je gebruik maken van een trefwoordensysteem. In zijn meest simpele vorm is dit een alfabetische lijst met afgesproken en gestandaardiseerde trefwoorden. Verder zijn er thesauri en classificatiesystemen. Een thesaurus is een opsomming van gestandaardiseerde trefwoorden of concepten, waarbij de hiërarchische relatie tussen de termen is weergegeven.

De basisfunctie van een thesaurus is woorden uit de natuurlijke taal om te zetten in afgesproken, gestandaardiseerde woordbeelden, opdat zowel de beschrijver van documenten als degene die ze terugzoekt van dezelfde taal gebruik maken en het zoekproces dus efficiënt verloopt.

Een goede thesaurus is een waardevol gereedschap, zeker in een cultuurhistorische omgeving, waar het taalgebruik dikwijls dubbelzinnig of vaag is, alleen al door de betekenisverschuiving van woorden. De huidige gebruiker van geautomatiseerde gedigitaliseerde bestanden is gewend te zoeken door een of enkele trefwoorden in te tikken. Zoeken in cultuurhistorische databases zonder gecontroleerde woordenlijst of met ongecontroleerde eigen trefwoorden zal wel enig resultaat opleveren, maar ook veel ruis, zoals niet relevante documenten. Wie kwaliteitseisen stelt, moet gecontroleerd zoeken.

Een overzicht van verschillende thesauri en terminologiebronnen vind je op de website van de Nederlandstalige AAT.

Laatst gewijzigd op 01/09/2015