Noodreactie- en herstelplan water

Noodreactie- en herstelplan water

Werk een noodreactie-en herstelplan waterschade uit en hou rekening met alle mogelijke scenario's: waterschade door overstroming, waterschade door een lek in een waterleiding, waterschade door een lekke goot enz.

Het noodreactie-en herstelplan kan je uitwerken aan de hand van de structuur in de Applicatie: ERS: Emergency Response and Salvage, Applicatie voor Apple, Android en Blackberry door Heritage Preservation, The National Institute for Conservation...


Hou tegelijk rekening met de taakverdeling:
 • taken voor de persoon die de wateroverlast/ waterschade ontdekt
 • taken voor de crisisploeg
 • taken voor de depotverantwoordelijke
 • taken voor de eerste interventieploeg
 • taken voor de collectiehulpverleners

Voor de evacuatie heb je eveneens volgende documenten en formulieren nodig:
 • telformulier evacuatie van het personeel en/of aanwezigheidslijst personeel en bezoekers bij een levensbedreigende situatie
 • telefoonnummers hulpdiensten en/of alarmmeldingsprocedure
 • waarschuwingslijst: lijst met telefoonnumers te contacteren personen
 • documenten in verband met financiële mogelijkheden: verzekeringen, hulp door de overheid,...
 • samenstelling en lokatie crisiscentrum
 • samenstelling en lokatie reddingswerkruimte voor het erfgoed
 • evacuatieplannen (plattegrond met aanduiding installaties en nooduitgangen)
 • prioriteitenlijst en plattegrond met aanduiding lokatie meest waardevolle stukken in depot
 • adressenlijst beredderingsbedrijven in nood en restaurateurs
 • checklist waterschade
 • eerste hulp bij waterschade
 • Neem ook de registratiedatabank mee, indien mogelijk digitaal of werk met het evacuatieformulier
structuur calamiteitenplan emergency rescue salvage door national heritage task force

Water

Corrosion

Mud

Mold

Rinsing Dirty Books

Drying Damp Books

Drying Wet Books

Freezing Books to Gain Time

Laatst gewijzigd op 19/11/2019