U bent hier

Meubilair

Meubilair

Het kiezen, plaatsen en gebruiken van het geschikte meubilair is sterk afhankelijk van de collectiestukken. De grootte, het materiaal en de aard van de stukken spelen hierbij een belangrijke rol.

OPSTELLEN VAN HET MEUBILAIR

Doen

 • Houd er bij het inrichten van een depot rekening mee dat museale objecten meestal geen standaardmaten hebben. Kennis over de omvang van de collectie en de grootte van de afzonderlijke objecten is cruciaal voor een verantwoorde inrichting. Enkel op basis van deze gegevens kan je een correcte inschatting maken van het benodigde vloeroppervlak, de hoogte van de depotruimte en de afmetingen, de indeling en plaatsing van het opbergmeubilair.
 • Stel het meubilair overzichtelijk op in de depotruimte. 
 • Regel voldoende manoeuvreerruimte voor het openen van kasten, het manipuleren van objecten, het transporteren en het schoonmaken. Medewerkers kunnen dan veilig en ongehinderd met de objecten door de gangen lopen, ladders plaatsen of transportkarretjes rollen. Plaats opbergmeubilair zo dat rondom elke kast of elk rek looppaden van minimaal 70 cm breed overblijven.
 • Zorg ervoor dat stopcontacten en verlichting rekening houden met het aanwezige opbergmeubilair, zodat medewerkers altijd een goed zicht hebben op de objecten. Plaats eventuele tl-verlichting haaks boven de kasten, zodat men ook in de kasten kan controleren op stof en ongedierte.
 • Teken alles op voorhand uit in een inrichtingsplan.
 • Als het meubilair eenmaal goed is opgesteld, zijn met het oog op een overzichtelijke ontsluiting nog de volgende acties nodig:
 1. Teken een plan van alle standplaatsen.
 2. Geef, op basis van dit plan, elke kast, elk rek en elke legplank een logische en duidelijke nummering die later ook in de objectregistratie kan worden opgenomen.
 3. Breng op de kasten, rekken en legplanken een label aan, het best mét aanduiding van de inhoud. De standplaatslabels kunnen in specifieke houders of magnetische strips gestopt worden, bevestigd aan de rekken of legplanken. Magnetische strips zijn vooral handig als de depotinrichting regelmatig wijzigt.

Meer informatie over standplaatsregistratie en -beheer vind je bij 'Informatiebeheer in depot'.
 

Laten

 • Plaats kasten niet vlak tegen een wand, en zeker niet tegen buitenwanden, om de vorming van een microklimaat, schimmels of insectennesten te voorkomen.
 • Houd kasten en rekken om dezelfde reden ook uit de buurt van raamopeningen en deuren. Plaats ze ook niet direct onder de uitblaasmonden van klimaatregelaars.
 • Plaats kasten en rekken haaks op een (afgeschermd) venster, om rechtstreekse lichtinval te verminderen.


INRICHTEN VAN HET MEUBILAIR

De afstand tussen de legborden is afhankelijk van de hoogte van het te stockeren materiaal en wordt het best zo geregeld dat objecten er makkelijk en veilig in en uit kunnen.Verschillende factoren bepalen de hoogte van de kasten of rekken. De basisregel is: houd het vooral praktisch en veilig. Opbergmeubilair kan in vrijwel alle hoogten worden geleverd. Houd er bij een meubel met laden bij het bestellen rekening mee dat de laden maar tot op stahoogte komen, om het overzicht over hun inhoud te bewaren en de objecten er veilig uit te kunnen halen. Boven het ladenblok kan je nog extra planken of leggers plaatsen. Hoge kasten of rekken hebben het nadeel dat je altijd met een trap of ladder moet werken, wat het hanteren van objecten bemoeilijkt. In zeer hoge depotruimtes kan ook een verdieping worden ingebouwd, waarop rekken in meerdere niveaus boven elkaar geplaatst kunnen worden.

Ook de diepte van de kasten of rekken laat je het best bepalen door de afmetingen en de veilige manipulatie van de objecten. Kies ze voldoende diep om de objecten ruim genoeg te kunnen plaatsen, maar ook weer niet té diep, om aan de neiging te weerstaan dat je te veel objecten vóór elkaar gaat plaatsen. Dat bemoeilijkt het in- en uithalen. Plaats besparen door de objecten of legborden dichter bij elkaar te plaatsen verhoogt het risico op beschadiging bij het in- en uitnemen.
 

Afwegen

 • Om zo weinig mogelijk plaats te verliezen is het interessant dat je opbergmeubilair én verpakking van de collectie zo veel mogelijk op elkaar afstemt. Heb je al rekken, dan pas je het formaat van je verpakking aan. Heb je al verpakkingsmateriaal, dan pas je je rekken aan. Rekken of kasten met verplaatsbare legborden bieden hiervoor een flexibele oplossing.
 • Aangezien dezelfde rekken of kasten vaak in verschillende dieptes en breedtes bestaan, kan het een optie zijn hierin te variëren. Let wel: de legborden zijn dan nog moeilijk of niet meer inwisselbaar. Je beperkt het best het aantal types.
 • Als een collectie een groot aantal gelijksoortige objecten bevat, kan de investering in één welbepaald opbergsysteem verantwoord zijn. Voor voorwerpen van uiteenlopende grootte of gewicht kan formaatplaatsing (klein bij klein, groot bij groot) worden overwogen.
 

Doen

 • Wanneer je objecten wegens plaatsgebrek heel dicht of zelfs bijna tegen elkaar moet plaatsen, zorg dan voor het nodige bufferende materiaal, zoals een laag dun museumschuim of een kledinghoes.
 • Als je voorwerpen in verschillende rijen vóór elkaar op één legger plaatst, plaats ze dan altijd van voor naar achter van klein naar groot. 
 • In plaats van ze los op de legplanken te plaatsen is het vaak handiger en veiliger objecten in verpakking op te bergen. Kleinere objecten kunnen ook samen in één doos worden opgeborgen. Bepaalde complexe of fragiele objecten vergen extra verpakkings- of ondersteuningsmateriaal. Voor sommige voorwerpen loont het de moeite ze in een zodanig beschermende buffering te plaatsen dat het niet langer nodig is ze rechtstreeks vast te nemen.
 • Het beste is de objecten zo te plaatsen dat er geen hulpmiddelen nodig zijn om ze uit de kast of van het rek halen. Dit is zowel veilig voor de objecten als ergonomisch verantwoord voor het personeel. Zware of grote objecten die boven reikhoogte geplaatst worden, zijn moeilijk manipuleerbaar. Dit belast de rug van de medewerker en zorgt - door het slechte overzicht en de mindere controle over het object - voor nodeloze risico's op schade bij manipulatie. Is een andere plaatsing niet mogelijk? Zorg dan bij het in- en uithalen voor een veilig trapje of een ladder én een tweede medewerker die het object veilig kan overnemen.
 • Ook vanwege het draagvermogen van de legborden plaats je de zwaarste/grootste objecten in een kast of rek het best zo veel mogelijk onderaan. Naar boven toe kunnen dan kleinere/lichtere objecten komen. Je kan de draagkracht van sommige legborden verhogen met extra ondersteuningsribben onderaan.
 • Bij textiel of andere vlakke stukken (plannen, borden enz.) die je boven op elkaar kan stapelen in laden- of plannenkasten leg je het best de grootste stukken onderaan in de lade en de kleinste bovenaan. Stapel zo weinig mogelijk objecten op elkaar. Zorg bij stapeling voor een buffer tussen elk object.

Tips & trucs

 • Houd bij de keuze voor kasten of rekken vooral rekening met de flexibiliteit van het opbergmeubilair. Hoe gemakkelijk kunnen bijvoorbeeld legborden verplaatst worden?
 • Koop één basisrek en de nodige aanbouwrekken als je meerdere rekken op elkaar wil laten aansluiten.
standplaatslabels aan rekken op magnetische strips
Laatst gewijzigd op 21/03/2019